اخبار

هفته دفاع مقدس

هفته دفاع مقدس

دفاع مقدس، نام آشناترین واژه در قاموس حماسه های عزت آفرین ایران است که خاطرات دلاوری های آن، در تاریخ شکوهمند این دیار به یادگار مانده و خواهد ماند. ایران هرگز به منظور فزون خواهی و قدرت طلبی وارد ...
پیام مدیریت | شروع محرم

پیام مدیریت | شروع محرم

عاشورا، شعله و حرارت خاموش ناپذیری که هر چه زمان می گذرد زنده تر می شود و با جان و روح و اندیشه انسان ها پیوسته تر و گره خورده تر. رمز جاودانگی این حماسه با شکوه را باید ...