اهدای حکم خادم الحسینی به سردار مرتضی میرزایی فرمانده محترم نیروی انتظامی استان مازندران

اهدای حکم خادم الحسینی به سردار مرتضی میرزایی فرمانده محترم نیروی انتظامی استان مازندران

اهدای حکم خادم الحسینی به سردار مرتضی میرزایی فرمانده محترم نیروی انتظامی استان مازندران

به گزارش روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مازندران

نشست مشترک تعدادی از مسئولین ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مازندران با فرمانده نیروی انتظامی استان برگزار گردید

ابتدا آقای محمد حسن اصغری مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان گزارشی از روند بازسازی اعتاب مقدسه و برنامه های در دست اقدام برای سال ۱۴۰۰ را ارائه دادند.
آنگاه سردار مرتضی میرزایی فرمانده نیروی انتظامی استان ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات ارزشمند ستاد بازسازی اعتاب مقدسه ، مطالبی را بیان کردند و در پایان از سوی مسئولین ستاد بازسازی عتبات عالیات استان حکم خادم الحسین (ع) را به سردار مرتضی میرزایی فرمانده محترم نیروی انتظامی استان که به امضای نماینده محترم مقام معظم رهبری و رئیس هیئت امنای ستاد استان مازندران بود اهدا شد