پروژه های انجام شده

1- خرید و ارسال 250 تن میله گرد برای صحن حضرت زهرا (س)                             

2- خرید و ارسال 1300 تن سیمان برای صحن حضرت زهرا (س)                             

3-  خرید و ارسال 3237 متر کابل برق صحن مبارک حضرت زهرا (س)                  

4- تهیه یک دری قتلگاه حرم امام حسین (ع)                                                         

5- تهیه یک درب طلاکوب حرم امام حسین (ع)                                                    

6- تامین چدن گنبد امامین جوادین (ع)                                                    

7-  تهیه هزینه 300 قالب خشت طلا گنبد امامین جوادین (ع)                                 

8- تهیه یک درب رواق امامین عسکرین (ع)                                                       

9- خرید 200 متر زمین و اهدا به حرم مطهر امامین عسکرین (ع)                           

10- تامین هزینه 295 قالب خشت طلا گنبد امامین عسکرین (ع)                              

11- خرید سنگ و نصب چهار ورودی حرم امام حسین (ع)                                         

12- تهیه و ارسال 2410 تخته فرش برای حرم ها