اولین جلسه اربعین حسینی در سال 1399

اولین جلسه اربعین حسینی در سال 1399

اولین جلسه اربعین حسینی در سال 1399 در استان مازندران برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مازندران به منظور برنامه ریزی و سازماندهی مناسب جهت افزایش کیفیت خدمات رسانی زائران اربعین حسینی اولین جلسه آن با حضور اعضای ستاد ، معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران در استانداری برگزار گردید

ابتدا دکتر حسین حسن نژاد معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران ضمن قبولی طاعات و عبادات در این ماه پر فضیلت گفت: کسانی که توفیق حضور در این مراسم پیاده روی اربعین را پیدا کردند می دانند که مردم چگونه با عشق و دلدادگی با شور و نشاط در این مسیر معنوی گام بر می دارند و معجزه پیاده روی اربعین نام امام حسین (ع) را جهانی کرده است وی در ادامه درخصوص پیشنهادات ستاد بازسازی عتبات عالیات استان و مسئول کمیته مشارکت های مردمی  ، اسکان و تغذیه در جهت افزایش خدمات رسانی به زائران  حسینی با در نظر گرفتن گر ما ی هوا و ویروس کرونا  گفت:در خصوص تعداد موکبها  -ظرفیت هر موکب  محل استقرار  خدماتی هر موکب در عراق – تامین آب  و یخ مورد نیاز –تامین  امکانا ت     سر مایشی  و خنک کننده در حد نیاز- حل مشکل انتقال  کالا و نیروی خدماتی موکبداران –تهیه ارز مورد نیاز مواکب-

حضور نمایندگان بهداشت و درمان و امداد و نجات در مواکب –آماده سازی امکانات بهداشتی مانند  ماسک، دستکش، مواد ضد عفونی کننده – جلو گیری از ارسال کالای اضافی و غیر ضرور – تهیه کارت سلامت برای تمامی نیروهای خدماتی با همکاری کمیته بهداشت و درمان – ایجاد وحدت رویه در جمع آوری کمک های مردمی – جلوگیری از اسراف و هدر رفت مواد غذایی و دارویی  با ید تدابیری اتخاذ کرد

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران از پیشنهادات ارائه شده از سوی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان و کمیته مشارکت های مردمی اسکان و تغذیه تقدیر و تشکر نمودند.

درادامه محمد حسن اصغری مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان و مسئول کمیته مشارکت های مردمی اسکان و تغذیه گزارشی از برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در سال گذشته و توقع و انتظاراتی که از کمیته ها در سال جاری با توجه به شرایط آب و هوایی و همچنین بیماری ویروس کرونا وجود دارد ، مطالبی را بیان کردند .

در ادامه هر یک از اعضا به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند و نسبت به مراسم اربعین امسال با توجه به شرایط بیماری ویروس کرونا خواستار اقدامات مقتضی و مناسب شدند.


ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.